Cookie-betingelser

Databeskyttelsespolitik for PH Cloud Service ApS
Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, PH Cloud Service ApS, kaldet PH Service i nedenstående – CVR 36393963 indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer, e-mail eller IPad adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt. Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte:

PH Cloud Service ApS
Sønderfenne 2 b
6630 Rødding
Tlf. 70707498
www.phcloudservice.dk
salg@phcloudservice.dk
Cvr. Nr. 36393963


Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger i forbindelse øvrige henvendelser. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. PH Cloud Service er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos PH Cloud Service kan kontaktes på: www.phcloudservice.dk.

1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:


Hvornår indsamler vi personoplysninger
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon.
Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.


Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde
– Når du køber varer eller kursus (både fysisk, online, via post eller telefon),
– Når du bestiller vare, modulkøb, nye bruger, online tilkøb, ADD-on service
– Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev,
– Når du tilmelder dig til seminar, webinar eller kursus.
– Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails.
– Når du deltager i konkurrencer.
– Forhandler skifte til os (licens eller onlineaftale)
– Henvisning fra Leverandør.


Formål med indsamling
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende
– Behandling af dit køb og levering af dine varer, Online bestillinger eller tjenesteydelser,
– Servicering og rådgivning af dig,
– Interaktion med dig,
– Fremsendelse af nyhedsbrev,
– Online service
– Support via ISL Online,
– Kursus, Seminar eller Webinar,
– Produkt opdateringer og service information.
– Orientering om udfaldet af en konkurrence,
– Opfyldelse af lovkrav


Administration af salget
Ved køb af produkter hos os, bruger vi også dit navn eller telefonnummer som identifikation i forbindelse med afgivning af ordre. Behandlingen er baseret på vore legitime behov for at kunne administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.


Reklamationer og reparationer
Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage en reparation, har vi brug for kontakt-oplysninger for at kunne registrere reklamationen og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger samt for at holde dig opdateret.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b). Nogle producenter kræver også, at du skal identificeres, for at de vil godkende eller selv udføre reparationen. I disse tilfælde vil vi være databehandler for producenten. (se nærmere herom under punkt 2.

Kundeservice
Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os via telefon eller mail, skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vore tjenester og sikre driften, jf. GDPR artikel 6, f), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

Informationsindsamling ved hjælp af cookies er nærmere beskrevet i kapitel 5 nedenfor.

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

Persondata til tredjeparter
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.
For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig. Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber.
Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Brug af eksterne leverandører
Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil der kunne ske udlevering til leverandøren af kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som vi har registreret om dig.

Serviceudbydere
Servicevirksomheder
Fragtførere

Offentlig myndighed m.v.
Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning.

3. Adgang fra udlandet
Såfremt PH Cloud Service gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-

Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU’s standardaftaler, EU-US-Privacy Shield-ordningen eller en anden tilsvarende ordning.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, der giver mulighed for at lagre oplysninger, og som indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer.
Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og besøger vores hjemmesider og Online Kundecenter.


4. Sletning
Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet (medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage. I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.


6. Dine rettigheder
Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

Tilbagetrækning af samtykke
Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice.

Anmodning om indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Anmodning om berigtigelse eller sletning
Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug.

Dataportabilitet
Du kan anmode om dataportabilitet, bl.a. for personoplysninger, som er afgivet med dit samtykke, eller som har været nødvendige for indgåelse af købsaftalen.

Rettigheder
For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores dataansvarlige Poul Hansen. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.

Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig – og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.

Klage
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.
Klage skal indgives til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K

7. Ændringer
Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på hjemmesiden.